Uždegama šeštadieniais, vakaro 18:00 Šv. Mišių metu.