Paskutiniaisiais mėnesio sekmadieniais 14 val. bažnyčioje

tel. 8 656 98718