Asmeninė malda bažnyčioje

Bažnyčia bus atidaryta, kaip ir įprasta, asmeninei maldai kasdien nuo 9.00 iki 17.00 val.! Jūsų patogumui prailginame vakarinį bažnyčios atvirumą, kad ramiai pasimelsti ar tiesiog tyloje pasėdėti. Todėl bažnyčia bus atvira ir nuo 19.00 iki 21.00 val.

Šv. Mišių transliacija internetu

Kasdien visos Šv. Mišios bus transliuojamos internetu. Šv. Mišių transliacijas galėsite stebėti parapijos Youtube kanale ir parapijos Facebook paskyroje. Parapijos Youtube kanale užsiprenumeravus naujienas, būsite informuojami apie prasidedančią transliaciją;

Raštinė

Kunigą, kaip ir įprastą, užsakyti Šv. Mišioms, dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai, sutiksite parapijos raštinėje kasdien nuo 10 iki 13 ir nuo 16 iki 17.30 val.

Brangūs bičiuliai! Ypatingai Jums dėkojame už Kalėdines aukas parapijai, kurias atnešate į parapijos raštinę budinčiam kunigui!

Kalėdaičiai

Kalėdaičius galite įsigyti parapijos raštinėje kasdien nuo 9.00 iki 20.00 val.

Sakramentai

Visi kiti sakramentai ir sakramentalijos (ligonių sakramentas, palaiminimai ir maldos už jus, Šv. Mišių intencijos ir pan.) bus teikiamos kaip ir suplanuota. Kaip ir nurodyta gairėse dėl laidotuvių, Šv. Mišiose galės dalyvauti patys artimiausi žmonės.