Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapija

Dvasininkai

Aptarnauja kun., teol. lic. Arūnas BLADŽIUS (Nemakščiai)

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 12 val.
Šiokiadieniais nėra
Šeštadieniais pagal susitarimą

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais 11.30 val.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val.

Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 11.30 val.

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai – birželio 24 d. (keliami į sekmadienį)