Bendruomenė

Žmogui reikalinga bendruomenė

Pasak Popiežiaus Leono XIII, savo jėgų menkumo patyrimas skatina ir ragina žmogų jungtis su kitais. <…> Kaip įgimtas palikimas traukia žmones jungtis vienus su kitais ir sudaryti valstybes, taip panašiai skatina juos burtis į bendruomenes, kurios nėra didelės, bet vis dėlto tikrąją prasme bendruomenės. Pagaliau, yra pagrindinis krikščionio įsakymas – Meilė, – kuris mus buria į bendruomenę ir daro iš esmės priklausomus vienus nuo kitų.

„Mylėk savo artimą kaip save patį.“  (Mt 22, 39)

Šv. Mišios už Tauragės Švč. Trejybės parapijinę bendruomenę yra aukojamos kiekvieną sekmadienį 12 val.


Kviečiame visus norinčius prisijungti prie parapijoje veikiančių  bendruomenių kreiptis:

  • Telefonu

  • Į parapijos raštinę

  • Ateiti į susitikimą

Tiesti tiltus artimo link

Visi pakrikštyti Katalikų Bažnyčioje ir gyvenantys Tauragės mieste priklauso Tauragės Švč. Trejybės parapijinei bendruomenei. Ką tai reiškia? Parapija esate jūs visi. Todėl kiekvienas esate laukiamas mūsų parapijos bažnyčioje, kiekvienas esate kviečiamas jungtis prie mūsų parapijos organizacijų/maldos grupių ar kurti naujas iniciatyvas. Tačiau svarbiausia, kad kiekvienas esate pašauktas skleisti Gerąją Dievo Evangeliją žodžiu ir pavyzdžiu savo aplinkoje.

„Tik kas pats dega, uždega ugnį kituose“
Šv. Augustinas