Sakramentai

Krikšto Sakramentas

VAIKO KRIKŠTAS

Tėvai arba globėjai, norintys pakrikštyti savo vaikus iš anksto kreipiasi į parapijos raštinę susitarti dėl Krikšto Sakramento.

SUAUGUSIOJO KRIKŠTAS

Pats žmogus kreipiasi į parapijos raštinę, pareiškia norą krikštytis ir tinkamai tam pasirengęs gali priimti Krikšto Sakramentą.


Vaikų rengimas Eucharistijos ir Sutaikinimo Sakramentams

Vaikai šiems užsiėmimams rengiami nuo 10 metų amžiaus. Registracija ir užsiėmimai pradedami spalio mėnesį.


Sutvirtinimo Sakramentas

Rengiami tikintieji nuo 14 m. amžiaus. Norintys priimti Sutvirtinimo Sakramentą turi lankyti pasiruošimo užsiėmimus, kurie parapijoje prasideda spalio mėnesį.


Santuokos Sakramentas

Jaunieji, nusprendę priimti Santuokos sakramentą, turi atvykti į parapijos raštinę ir užsiregistruoti Santuokos sakramento pasiruošimui ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki Santuokos.


Atgailos Sakramentas (Išpažintis)

Išpažintis nėra lengvas žingsnis. Atsivertimas yra žmogaus valios pastanga ir tuo pat metu jo „sugrudusios širdies“ atsakas. Nuodėmė pirmiausia yra Dievo įžeidimas, bendrystės su juo nutraukimas. Tuo pat metu ji griauna ir bendrystę su Bažnyčia.

Išpažintys klausomos prieš kiekvienas Šv. Mišias.


Ligonių Sakramentas

Liga ir kančia visada buvo sunkiausi išmėginimai žmogaus gyvenime. Bažnyčia nori padėti žmogui suvokti ir išgyventi kančią kaip neatskiriamą gyvenimo dalį.

Ligonių patepimo Sakramentas teikiamas iš anksto susitarus su kunigais.