Batakių Šv. Onos parapija

Dvasininkai

Klebonas Saulius STYRA
Ateities g. 9A, Batakiai, 73463 Tauragės r.

Tel. (446) 41 644, mob. +370 624 39786

Aptarnauja Lomius

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 11 val.
Pirmadieniais ir antradieniais nėra
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 10 val.
Šeštadieniais pagal susitarimą

Išpažinčių klausoma prieš Šv. Mišias

Kryžiaus kelio pamaldos paskutinį mėnesio sekmadienį ir gavėnios sekmadieniais prieš Šv. Mišias 10.30 val.
„Graudūs verksmai“ giedami gavėnios sekmadieniais šv. Mišių metu

Gegužinės pamaldos po Šv. Mišių

Birželinės pamaldos po Šv. Mišių

Rožinis spalio mėn. po Šv. Mišių

Atlaidai ir šventės

Šv. Onos atlaidai – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį)