Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Dvasininkai

Aptarnauja dek. kun. Marius VENSKUS (Tauragė)

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 14 val.

Išpažinčių klausoma 15 min. prieš Šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį 14.45–15.15 val.

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias 13.30 val.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 13.45 val.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 14.45 val., kitomis dienomis pagal susitarimą

Birželinės pamaldos sekmadieniais 14.45 val.

Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po 14 val. Šv. Mišių

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai (Žolinė) – rugpjūčio 15 d. 14 val.