Lomių Kristaus Atsimainymo parapija

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Saulius STYRA (Batakiai)

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 13 val.
Šiokiadieniais nėra
Šeštadieniais pagal susitarimą

Išpažinčių klausoma prieš Šv. Mišias

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias

Gegužinės pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias

Birželinės pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias

Rožinis spalio mėn. po Šv. Mišių

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais 14 val. parapijos namuose

Atlaidai ir šventės

Kristaus Atsimainymo atlaidai – rugpjūčio 6 d. (keliami į sekmadienį)