Nemakščių Švč. Trejybės parapija

Dvasininkai

Klebonas teol. lic. Arūnas BLADŽIUS
Lakštingalų g. 1, Nemakščiai, 60383 Raseinių r.
Tel. (428) 48 441, mob. +370 675 12673

Aptarnauja Adakavą ir Paežerio Švč. Trejybės koplyčią.

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 10 val.
Šiokiadieniais 17.30 val.
Šeštadieniais 10 val.

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias

Gavėnios metu
Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš Šv. Mišias 17 val.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 9.30 val.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17 val.

Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17 val.

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. Trejybės atlaidai – sekmadienį po Sekminių