Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Dvasininkai

Klebonas g. kan. Vytautas PETRAUSKAS
Bažnyčios g. 2, Pagramantis, 73021 Tauragės r.
Tel. (440) 57 250, mob. +370 614 29350

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 11.30 val.
Šiokiadieniais: 18 val. (vasarą), 9 val. (žiemą)
Šeštadieniais 10 val.

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias ir Šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio sekmadienį 11–13 val.

Gavėnios metu 
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11.30 val.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 18 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 18 val.

Rožinis spalio mėn. po 18 val. Šv. Mišių

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios šeštadieniais 11 val.

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (tituliniai) atlaidai – gruodžio 8 d. (keliami į sekmadienį)