Pašaltuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Kazys LESČIAUSKAS (Gaurė)

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 12 val.
Trečiadieniais 15 val. (gegužės ir birželio mėn.)

Išpažinčių klausoma prieš Šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija gavėnios metu prieš Šv. Mišias

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.25 val.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais šv. Mišių metu

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 12.30 val., trečiadieniais ir penktadieniais 15 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 12.30 val., trečiadieniais ir penktadieniais 15 val.

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 13 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Juozapo Darbininko atlaidai – gegužės 1 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.