Sartininkų Šv. Jurgio parapija

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Tomas DOMARKAS (Žygaičiai)

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 10.30 val.
Kitomis dienomis pagal susitarimą

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio sekmadienį po Šv. Mišių

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias 10 val., penktadieniais 14 val.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais per Šv. Mišias

Gegužinės pamaldos sekmadieniais po Šv. Mišių, kitomis dienomis pagal susitarimą

Birželinės pamaldos sekmadieniais po Šv. Mišių, kitomis dienomis pagal susitarimą

Rožinis po Šv. Mišių, kitomis dienomis pagal susitarimą

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais per Šv. Mišias

Atlaidai ir šventės

Šv. Jurgio atlaidai – balandžio 23 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai – liepos 2 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Baltramiejaus atlaidai – rugpjūčio 26 d. (keliami į sekmadienį)