Pirmaisiais mėnesio šeštadieniais

17 val. bažnyčioje

tel. 8 674 58740