Renkasi parapijos namuose:
I grupė: pirmadieniais
po 8 val. Šv. Mišių
II grupė: pirmadieniais
po 18 val. Šv. Mišių
III grupė: antradieniais
po 18 val. Šv. Mišių
Tel. nr.: 8 674 58740