Ketvirtadieniais 16 val.
parapijos namuose
Tel. nr.: 8 607 03889