Pirmaisiais mėnesio
šeštadieniais 15 val.
parapijos namuose
Tel. nr.: 8 674 58740