Antradieniais 19 val.
Parapijos namuose
Tel. nr.: 8 618 01182