Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapija

Dvasininkai

Klebonas g. kan. Alvydas BRIDIKIS
Kundročių g. 3, Skaudvilė, 73423 Tauragės r.
Tel. (446) 58 236, mob. +370 614 11880
El. p. alvydasbridikis@gmail.com

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais: 10, 12 val.
Šiokiadieniais: 19 val. (vasarą), 18 val. (žiemą)
Šeštadieniais: 19 val. (vasarą), 18 val. (žiemą)

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio sekmadienį 11–12 val.

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš Šv. Mišias 17.30 val.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11.30 val.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 19.30 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 19.30 val.

Rožinis pirmą mėnesio sekmadienį 11.30 val.; spalio mėn. 17.30 val.

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais 18.30 val.

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai – rugsėjo 14 d. (keliami į sekmadienį)