Smalininkų Šv. Juozapo parapija

Dvasininkai

Aptarnauja kun., eduk. m. lic. Kęstutis PAJAUJIS (Viešvilė)

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 10 val.
Šiokiadieniais nėra
Šeštadieniais pagal susitarimą

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija gavėnios sekmadieniais po Šv. Mišių

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias 9.30 val.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po Šv. Mišių

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val.

Rožinis sekmadieniais 9.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Juozapo atlaidai – kovo 1 d. (keliami į sekmadienį)
Porciunkulės atlaidai – rugpjūčio 2 d.