Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Saulius KATKUS (Šilalė)

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais: 13.30 val., atlaidų metu 12 val.
Kitomis dienomis pagal susitarimą

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais 11–12 val.

Gavėnios metu
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias

Gegužinės pamaldos sekmadieniais po Šv. Mišių

Birželinės pamaldos sekmadieniais po Šv. Mišių

Rožinis spalio mėn. sekmadieniais prieš Šv. Mišias

Atlaidai ir šventės

Šv. Kazimiero atlaidai – kovo 4 d. (keliami į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai – rugsėjo 14 d. (keliami į artimiausią sekmadienį)