Varlaukio Švč. Trejybės parapija

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Kazys LESČIAUSKAS (Gaurė)

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 14 val.

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias 13.30 val.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po Šv. Mišių

Gegužinės pamaldos sekmadieniais po Šv. Mišių

Birželinės pamaldos sekmadieniais po Šv. Mišių

Rožinis sekmadieniais po Šv. Mišių

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Švč. Trejybės atlaidai – sekmadienį po Sekminių
Dievo Apvaizdos atlaidai – liepos antrą sekmadienį