Viešvilės Kristaus Atsimainymo parapija

Dvasininkai

Klebonas eduk. m. lic. Kęstutis PAJAUJIS
Mob. +370 615 98891
El. p. kestutis@libero.it

Aptarnauja Smalininkus ir Vilkyškius.

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 12 val.
Šiokiadieniais (išskyrus ketvirtadienį): 17 val. (vasarą), 10 val. (žiemą)
Šeštadieniais pagal susitarimą

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija gavėnios sekmadieniais po Šv. Mišių

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias 11.30 val.
„Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po Šv. Mišių

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis, išskyrus ketvirtadienius, po 17 val. Šv. Mišių

Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis, išskyrus ketvirtadienius, po 17 val. Šv. Mišių

Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis, išskyrus ketvirtadienius, po 17 val. Šv. Mišių

Atlaidai ir šventės

Kristaus Atsimainymo atlaidai – rugpjūčio 6 d. (keliami į sekmadienį)