Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Dvasininkai

Klebonas Tomas DOMARKAS
Žygaičiai, 73282 Tauragės r.
Tel. (446) 44 874, mob. +370 625 81081
El. p. zygaiciuparapija2018@gmail.com

Aptarnauja Sartininkus ir Ropkojus.

Pamaldos

Šv. Mišios
Sekmadieniais 12 val.
Pirmadieniais –  penktadieniais 17 val.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš Šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį po Šv. Mišių

Gavėnios metu
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias 12 val., penktadieniais po Šv. Mišių 17.30 val.
„Graudūs verksmai“ giedami pagal susitarimą

Gegužinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 12 val., kitomis dienomis po Šv. Mišių

Birželinės pamaldos sekmadieniais prieš Šv. Mišias 12 val., kitomis dienomis po šv. Mišių

Rožinis sekmadieniais prieš Šv. Mišias 12 val., spalio mėn. sekmadieniais ir kitomis dienomis po Šv. Mišių

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais per Šv. Mišias

Atlaidai ir šventės

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Mato atlaidai – rugsėjo 21 d. (keliami į sekmadienį)